Om

Eg heiter Håkon Remøy, er oppvaksen på Remøya i Herøy kommune på Sunnmøre. No bur eg i Bergen, og her studerer eg nordisk språk og litteratur, det er språket som står hjarta nærmast. Elles er eg ein aktiv målmann, eg sat i styret i Studentmållaget i Bergen, frå januar 2014 til mai 2017. I 2016 vart eg ogso landsstyremedlem i Norsk Målungdom, noko eg var fram til landsmøtet 2017. Eg trekte meg sidan eg skulle på utveksling hausten 2017 og våren 2018. På årsmøtet åt Hordaland Mållag i 2016 vart eg medlem i skulemålsnemnda, og på det neste årsmøtet kom eg ogso med i valnemnda. Eg er med andre ord engasjert i målsaka, eg legg difor stundom ut lesarbrev og slikt. Nett no er eg korrekturlesar for Motmæle, medlemsbladet åt Norsk Målungdom, dette byrja eg med hausten 2018. So det skjer no stadig nye ting.

No går eg på masterstudiet i nordisk språk og litteratur ved Universitetet i Bergen. Det vart likevel ein liten omveg på veg mot språkvitskapen. Rett etter vidaregåande hadde eg nemleg eitt år ved Høgskolen i Ålesund, der byrja eg på ein bachelor i internasjonal logistikk. Det var ikkje noko for meg, og heller ikkje noko for høgskulen, som faktisk la ned studiet året etter eg slutta.

Eg har vore ved Universitet i Bergen sidan hausten 2013, då starta eg med ex. phil og ex.fac., før eg tok 90 poeng i historie. 90 poeng er ein halv bachelor, men kravet er at ein skal ha 30 poeng med fyrstesemesterstudium, 90 poeng innanføre det ein vil ha grad i, og dei siste 60 kan ein bruka på mest kva ein vil. Eg var tenkt å bruka dei siste 60 på nordisk, og kunne soleis ha sagt meg ferdig og hatt bachelor sumaren 2016, og byrja på ein master i historie på hausten. Eg fann derimot ut at nordisk var mykje kulare enn historie, og bytte dimed hausten 2015 – og var ferdig med ei bachelorgrad til jola 2016. Eg var heldig og fekk byrja på master våren 2017.

Om sumrane plar eg arbeida på lakseslakteriet heime, eg tykkjer det er hardt arbeid, men samstundes ei fin avkopling frå det kvardagslege ved universitetet. Eg har både bløgga og sløgt fisk, med arbeidstid høvesvis klokka 6 og 7 på morgonen – noko som utruleg nok gjekk veldig greitt – sjølv om eg ikkje kan kalla meg a-menneske …

Eg kjem til å skriva ein del om kva eg gjer på, berre for å øva meg på å skriva. Det kjem vel ein del innlegg om diverse kuriositetar ogso, og artige ting ein kan knyta til språk eller litteratur. Og som fylgje av språkinteressa vil ein kunna sjå at eg mellom anna vekslar på infinitiven, anten a-, e- eller kløyvd infinitiv. På sida mi fylgjer eg for det meste 2012-rettskrivinga, men eg bloggar ogso på ei side der eg skriv meir klassisk nynorsk: motebrus.wordpress.com