Gledeleg jol!

I dag er fjerde sundag i adventi. No hev det seg soleis at eg endå ein gong gjerne vil dela eit joleevangelium. Litt um bibelumsetjingar frå reformasjonen til 20. hundradåret Etter reformasjonen var det slik at dei fleste måli fekk si eigi umsetjing av Bibelen. Noreg var, som me veit, del av Danmark-Noreg. Det gamalnorske … More Gledeleg jol!

Åssen/hvorledes/hvordan skal bokmålet se ut?

For ei (lang) stund sia kunne en lese et leserbrev i VG, der noen riksmålsforkjempere tok til orde for å gå gjennom bokmålet og fjerne en heil del former som de sjøl mislikte. Noe seinere skreiv en av leserbrevforfatterne nok et brev, denne gangen til Klassekampen (her gjengitt på Riksmålsforbundet si heimeside). Vi kan sjølsagt … More Åssen/hvorledes/hvordan skal bokmålet se ut?